نامه‌های دریافتی

تقویم رویدادهای نمایشگاهی سال 2022 غنا، سلیمانیه و اربیل عراق

جهت دریافت نامه رئیس محترم نمایندگی وزرات امور خارجه – اصفهان در خصوص تقویم رویدادهای نمایشگاهی سال 2022 غنا، سلیمانیه و اربیل عراق اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید