بنابر اعلام رسانه های ارتباط جمعی ترکمنستان، نزدیک به 130 شرکت از بیش از 20 کشور جهان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز، صنعت، انرژی ترکمنستان2022 و کنفرانس (توسعه حوزه ساختمان، صنعت، انرژی ترکمنستان) شرکت داشتند. هدف از برگزاری این نمایشگاه پیشبرد و توسعه بخش های ساختمانی، صنعتی و انرژی، صنایع شیمیایی، راه سازی و همچنین آشنایی با ظرفیت ها و فرصت های عظیم تولیدکنندگان تجهیزات داخلی و فناوری و خدمات پیشرفته ارائه شده توسط شرکت کنندگان خارجی بود.

نمایشگاه های موجود در غرفه های سازمان های دولتی و تجاری ترکمنستان و شرکت های خارجی به طور کامل نشان دهنده مشارکت این سازمان ها و شرکت ها در انجام پروژه های مشترک بود. محصولاتی که برای ترکمنستان لازم و قابل رقابت در بازار جهانی مصالح ساختمانی بود در بخش صنعتی عرضه می‌شد.

گزارش تکمیلی در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

برگزاری نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز ،صنعت ، انرژی ترکمنستان

پیام بگذارید