نامه‌های دریافتی

برگزاری نمایشگاه رمضان اکسپو و دوازدهمین نمایشگاه کشاورزی-غذایی سنگال

جهت دریافت رئیس محترم نمایندگی وزارت امور خارجه در خصوص برگزاری نمایشاه رمضان اکسپو و دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و فنون کشاورزی – غذایی سنگال اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید