• برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه چرم دمشق – سوریه
  • برگزاری نمایشگاه تخصصی پوشاک، کیف و کفش دمشق – سوریه
  • برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی دمشق – سوریه
  • برگزاری نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران عشق آباد – ترکمنستان

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید