پرداخت کمک هزینه حمل هوایی کالاهای اولویت دار صادراتی به بنگاه های صادراتی حداکثر 50 درصد هزینه های حمل کالاهای صادراتی تا سقف پنج میلیارد ریال معادل پانصد میلیون تومان


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید