تمدید مهلت رفع تعهد ارزی


مصوبات عمومی نشست ۷۶ کمیته اقدام ارزی مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰:

  1. به متعهدین ارزی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و معوقه های سال ۱۴۰۰ مهلت داده می‌شود تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات اقدام نمایند.
  2. رفع تعلیق و تمدید اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ منوط به ارائه تعهد محضری به اداره کل صمت استان صادرکننده کارت بازرگانی می باشد.
  3. پیرو مصوبه نشست ۶۵ کمیته اقدام ارزی پرداخت ارز معادل ارز وجوه موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی، از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی شرکت های اعلامی محسوب می شود.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.