به منظور تسهیل حضور شرکت ها و محصولات کشورمان در امارات متحده عربی،اقداماتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران لحاظ گردیده است.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

مرکز تجاری ایران-امارات متحده عربی

پیام بگذارید