تمرکز کلیه حساب های بانکی صنایع بزرگ مستقر در استان در شعب بانک‌های استانی در راستای افزایش منابع بانکی استان و استفاده از عواید انجام عملیات بانکی صنایع بزرگ و اولویت استفاده بنگاه‌های اقتصادی و صنایع بزرگ استان از ظرفیت شرکت ها و واحدهای اقتصادی مستقر در استان با به منظور بهره مندی واحدهای تولیدی استان و شرکت‌های تابعه اعلام گردید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیگیری بند 5 و 6 صورتجلسه 221امین جلسه شورای برنامه ریزی

پیام بگذارید