اطلاعیه فراخوان انتخاب واحدهای نمونه صنعتی سال 1402 


با توجه به آغاز فرایند ثبت نام انتخاب واحد نمونه صنعتی سال 1402

به اطلاع متقاضیان می‌رساند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  1402/03/04 نسبت به تکمیل فرم اقدام فرمایند.

 

پیام بگذارید