هزینه های پیش بینی شده در کشور عراق برای ترانزیت کالا از این کشور به سایر کشورها اعلام گردید.


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید