فرم مناقصه واصله از سفارت جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد در خصوص پروژه مناقصه دولتی خرید تجهیزات پزشکی از سوی وزارت بهداشت ترکمنستان اعلام گردید. تاریخ انقضا و محدوده ارسال مدارک 1401/08/01

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

مناقصه دولتی خرید تجهیزات پزشکی از سوی وزارت بهداشت ترکمنستان

پیام بگذارید