برخی از سرفصل ها عبارتند از :

  • نقش های مختلف سرپرست
  • جایگاه سازمانی سرپرست در انواع مدیریت
  • ویژگی های یک سرپرست موفق
  • و …

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید