• برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی پاکستان
  • برگزاری نمایشگاه محصولات گرمایشی، سرمایشی، سرامیک، اکتشافات و تجهیزات معدنی، پلاستیک در آلماتی قزاقستان
  • برگزاری همایش اقتصادی تجاری و سرمایه گذاری جهت معرفی فرصت های گردشگری و ایجاد روابط بین کار آفرینان داخلی و خارجی در شهر خاروغ جمهوری تاجیکستان
  • برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در مسکو روسیه

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

برگزاری نمایشگاه های بین المللی

پیام بگذارید