• اعلام تقویم نمایشگاهی 2023 استان های شمالی ایتالیا
  • برگزاری سی و چهارمین نمایشگاه تجاری بین المللی انوگو – نیجریه
  • برگزاری نمایشگاه تخصصی بین المللی منابع طبیعی و سیستم های حفاظتی پایدار – تهران
  • برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز کراچی – پاکستان

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید