• نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه – عراق در حوزه های برق و الکترونیک صنایع کشاورزی، لاستیک و پلاستیک، پوشاک و منسوجات، صنعت ساختمان و تأسیسات، تجهیزات پزشکی و دارویی، رنگ و رزین و پوشش های سطحی صنایع شیمیایی
  • نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد – عراق در حوزه های صنعت و معدن، ساختمان، خدمات فنی و مهندسی، صنایع غذایی، صنعت آب-برق و تجهیزات نیروگاهی، فرش دستباف و ماشینی، خدمات شهری

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

برگزاری نمایشگاه های بین المللی

پیام بگذارید