• برگزاری نمایشگاه اختصاصی و تخصصی جمهوی اسلامی ایران در عراق – سلیمانیه
  • برگزاری نمایشگاه بین المللی معدن، اکتشاف و تجهیزات حفاری، حمل و نقل و لجستیک و راه سازی در قزاقستان – آلماتی
  • برگزاری نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی و صنایع وابسته در تهران
  • برگزاری نمایشگاه بین المللی ابوجا (ایجاد بازار صادرات از طریق دیجیتالی کردن SME ها) در نیجریه – ابوجا

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

برگزاری نمایشگاه های بین المللی_

پیام بگذارید