• برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی بوشهر
  • برگزاری نمایشگاه یزد اینوکس 2022
  • برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه کراچی – پاکستان
  • برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد – ترکمنستان
  • برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی آگروپک اربیل – عراق
  • برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی لیبسون – پرتغال

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

برگزاری نمایشگاه های بین المللی

پیام بگذارید