برگزاری نمایشگاه تجاری بین المللی لاگوس، بزرگترین و بهترین نمایشگاه تجاری در غرب آفریقا می‌باشد.

این نمایشگاه به واسطه رویارویی مشاغل، رونمایی از محصولات، آشکارسازی فرصت ها برای برنامه های کارگزاران دولتی و مشارکت تجاری بین المللی به سکویی واقعی برای تجارت داخلی و بین المللی تبدیل شده است.

و برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی صنایع حلال نیجریه

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

برگزاری نمایشگاه های بین المللی لاگوس و دومین نمایشگاه بین المللی نیجریه

پیام بگذارید