• برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی.
  • ارائه سوبسید و تسهیلات تا سقف 70 درصد به شرکت های دانش بنیان، خلاق و نوآور

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در کراچی

پیام بگذارید