لزوم أخذ شناسه کالا برای کالاهای معدنی و صنایع معدنی

جهت دریافت نامه رئیس محترم سازمان صمت استان در خصوص لزوم شناسه کالا برای کالاهای معدنی و صنایع معدنی اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید