ماده 63 مکرر قانون وظیفه عمومی در خصوص ممنوعیت بکارگیری مشمولان غایب اشعار می‌دارد:

کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها، به کارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه های (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و (صنعت، معدن و تجارت) شناسایی و به محاکم قضایی معرفی می شوند. مجازات این گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

مشمولان غایب

پیام بگذارید