ابلاغیه اجرای مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری و مسافری در راه های کشور اعلام گردید.

بر اساس این ابلاغیه حداکثر وزن کل مجاز برای کامیون 2 محور 6 چرخ 19 تن، کامیون 3 محور 10 چرخ 26 تن و کامیون 5 محور 18 چرخ 40 تن می‌باشد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

اجرای مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری_removed (1)

پیام بگذارید