این اطلاعیه در خصوص شرایط واردات توربین‌های گازی نو و مستعمل برای حل مشکل برق در تابستان سال 1401 می باشد.

این شرایط شامل:

  1. توربین های موجود در شرکت های تولید کننده داخلی
  2. واردات مابه التفاوت نیاز کشور
  3. واردات توربین توسط شرکت های خدمات بازسازی
  4. شرایط واردات توربین های مستعمل

جهت مطالعه کامل این اطلاعیه فایل زیر را دریافت کنید.

شرایط واردات توربین های گازی نو و مستعمل

پیام بگذارید