سازمان توسعه تجارت ایران در حال پیش بینی و طراحی برنامه ها و اقدامات بازاریابی و همکاری های اقتصادی با کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین در سال 1402 می باشد.


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید