کلیه صنایع، نهادها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، دستگاه های نظامی و انتظامی استان اقدام به نصب کنتور هوشمند .


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید