این دستورالعمل در روش های فروش ارز در سامانه نیما (در قالب پیش فروش) و فروش ارز در سامانه سنا می‌باشد.


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید