نامه‌های دریافتی

طرح کاربینی مربیان فنی و حرفه ای در بنگاه های اقتصادی

جهت دریافت نامه رئیس محترم سازمان صمت استان در خصوص طرح کاربینی مربیان فنی و حرفه ای در بنگاه های اقتصادی اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید