همایش بین المللی اقتصادی دروازه جنوبی روسیه با موضوع فعال سازی همکاری بین المللی محافل تجاری جمهوری اوستیای شمالی-آلانیا با تجار کشورهای خارجی و مناطق فدراسیون روسیه

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

همایش بین المللی دروازه جنوبی روسیه

پیام بگذارید