• فهرست نمایشگاه های بین المللی سنگال
  • نمایشگاه بین المللی کشتیرانی یونان (این نمایشگاه معتبرترین نمایشگاه بین المللی اروپا در حوزه کشتیرانی محسوب می‌شود)

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید