معرفی برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی مجازی پسماند (الجزایر) در بازه زمانی 15 تا 17 خرداد ماه 1401 با هدف سرمایه گذاری در زمینه بازیافت اعلام گردید.

برای اطلاع از جزئیات معرفی نمایشگاه ها فایل زیر را دانلود کنید.

معرفی برگزاری نمایشگاه

پیام بگذارید