برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره / عراق

پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه تخصصی برق و انرژی بغداد / عراق

نشست مجازی بیست . دومین گردهمایی جامعه جهانی فرش ترکمن

معرفی نمایشگاه

پیام بگذارید