وزارت امور خارجه پایگاه اطلاع رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی را به منظور اطلاع رسانی به مخاطبان و فعالان اقتصادی کشورمان جهت معرفی محصولات شرکت های نمونه صادراتی و دانش بنیان و ظرفیت های اقتصادی استان های مختلف، بخش هایی را طراحی و عملیاتی نموده است.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

معرفی پایگاه اطلاع رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

پیام بگذارید