نامه‌های دریافتی

معرفی شهر بخارست رومانی

نامه رئیس محترم نمایندگی وزارت امور خارجه در خصوص معرفی شهر بخارست رومانی اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید