فهرست برخی از پروژه های اولویت دار جمهوری نیجر عبارتند از:

  • پروژه احداث کارخانه تولید لامپ های خیابانی و پنل های خورشیدی
  • پروژه ساخت نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی
  • پروژه ایجاد واحدهای تولیدی تیرهای برق
  • و…

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید