تالار بورس منطقه ای استان اصفهان آمادگی خود را در خصوص آشنایی شرکت ها و واحدهای علاقه مند به بازار سرمایه و کارکرد های بورس اوراق بهادار، پذیرش در بورس یا تأمین مالی اعلام می‌دارد.


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید