در راستای گسترش و تعمیق مبادلات تجاری با کشور روسیه و متعاقب سفر رئیس جمهور روسیه به کشورمان و تفاهمات اقتصادی و تجاری انجام یافته، نماد روبل – ریال با نرخ توافقی در بازار متشکل ارزی ایران برای مصارف ارزی خدماتی (غیر بازرگانی) راه اندازی شد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

راه اندازی نماد روبل -ریال

پیام بگذارید