فرصت های قانونی بودجه سال 1401 در حوزه اقتصاد دانش بنیان به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع فلزی و غیر فلزی …ابلاغ گردید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

فرصت های قانونی بودجه سال 1401 حمایت از شرکت های دانش بنیان

پیام بگذارید