فهرست اتاق های بازرگانی کشور رومانی و راه های ارتباطی با آنها واصله از سفارت جمهوری اسلامی ایران در بخارست توسط نمایندگی وزارت امور خارجه – اصفهان اعلام گردید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

فهرست اتاق های بازرگانی کشور رومانی

پیام بگذارید