در راستای بهره برداری و تسهیل ارتباط تجار و فعالان اقتصادی علاقمند به حضور در بازار ازبکستان فهرستی از اتحادیه ها و انجمن های اقتصادی و بزرگترین شرکت های سهامی دولتی ازبکستان اعلام گردید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

فهرست اتحادیه ها وانجمن های اقتصادی ازبکستان

پیام بگذارید