اعلام لیست نمایشگاه های شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهموری اسلامی ایران، نمایشگاه های بین المللی خارجی و هیئت های تجاری در سال جاری.

در رابطه با با پذیرش هیئت های خارجی جهت حضور در نمایشگاه های داخلی می بایست حداقل 15 روز پیش از زمان برگزاری رویداد هماهنگی لازم با اداره کل صمت استان انجام پذیرد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

لیست نمایشگاه های شرکت نمایشگاه های بین المللی در سال جاری

پیام بگذارید