نامه‌های دریافتی

مناقصات دولتی ترکمنستان

جهت دریافت نامه رئیس محترم نمایندگی وزارت امور خارجه- اصفهان در خصوص مناقصات دولتی ترکمنستان اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید