نامه‌های دریافتی

مناقصات دولتی ترکمنستان

جهت دریافت نامه رئیس محترم نمایندگی وزارت امور خارجه – اصفهان در خصوص مناقصات دولتی ترکمنستان اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید