به منظور پیشگیری از موارد ابتلاء و بستری ناشی از بیماری کووید 19 رعایت اقدامات ذیل ضروری می‌باشد:

  1. رعایت فاصله گذاری اجتماعی (فاصله حداقل دو متری)، استفاده از ماسک
  2. الزام کلیه دستگاه های اجرایی جهت انجام واکسیناسیون پرسنل
  3. هماهنگی با ستاد اربعین استان در راستای الزام زائرین جهت تکمیل واکسیناسیون
  4. تدارک فضای قرنطینه با گنجایش حداقل یکصد نفر جهت ارجاع مسافرین بازگشتی از عتبات عالیات

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

ضرورت همکاری در اجرای ضوابط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در دستگاههای اجرایی

پیام بگذارید