• وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه پیشنهاد روسیه برای تبدیل ترکیه به هاب انرژی را اقدامی ممکن دانست و گفت این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.
  • شورای سیاست های پولی بانک مرکزی ترکیه در آخرین نشست خود در ماه اکتبر اقدام به کاهش یک و نیم درصدی نرخ بهره کرد.
  • بر اساس اعلام سازمان آمار ترکیه، فروش مسکن به اتباع خارجی در ترکیه در ماه سپتامبر سال جاری با 23.8 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 5 هزار و 49 واحد رسید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

بولتن اخبار وگزارشات اقتصادی_removed

پیام بگذارید