آگهی مزایده عمومی آذر ماه شهرک ها و نواحی صنعتی استان شامل 38 قطعه پلاک صنعتی، کارگاهی و خدماتی برای اطلاع رسانی به کارآفرینان و فعالان اقتصادی متقاضی زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی استان اعلام شد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

اطلاع رسانی مزایده عمومی

پیام بگذارید