اطلاعیه مربوط به سرمایه گذاری برای تولید برق از طریق مولدهای تولید پراکنده و خود تامین با استفاده از ظرفیت بند (و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1401 کل کشور اعلام گردید.

جهت دریافت فایل زیر را دانلود کنید.

اطلاعیه

پیام بگذارید