کلیه مشترکین اداری، غیر اداری و مجتمع های مسکونی دارای موتور خانه در سطح استان، می‌توانند با ورود به سامانه ملی اصلاح و بهینه سازی موتور خانه ثبت نام نموده و در حوزه تنظیم مشعل موتورخانه و عایقکاری از طرح رایگان استفاده نمایند.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

بهینه سازی موتورخانه های موجود در ساختمانهای زیر مجموعه

پیام بگذارید