پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی الجزایر و سومین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری در عراق

جهت دریافت فایلارسالی از سازمان محترم صمتت استان در خصوص پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی الجزایر و سومین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری در عراق اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید