نامه‌های دریافتی

تعیین مناطق برخوردار و غیر برخوردار در پرداخت تسهیلات

جهت دریافت نامه سرپرست محترم سازمان صمت استان در خصوص تعیین مناطق برخوردار و غیر برخوردار در پرداخت تسهیلات جزء (1) تا (9) بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید