تقسیط بدهی مودیان مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات های مستقیم و ارزش افزوده در سال 1401 اعلام گردید.

جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

تقسیط بدهی مودیان مالیاتی

پیام بگذارید